Можете ли да изпратите вашия персонал да инсталира оборудването за нас?

2023-06-04

Q:Можете ли да изпратите вашия персонал да инсталира оборудването за нас?

A:Да разбира се.